FRIHET.

Långfredagen.

Jesus dog på ett kors.

Kompakt mörker, död och hopplöshet.

Tystnad.

En ny dag gryr.

Ljuset bryter igenom.

Marken skakar…

Livet segrar!

Hopp!

Liv!

Frihet!

Jesu dog och uppstod.

Tog min skuld, sjukdom, synd och skam.

Tog mina bördor, bojor och fångenskap.

Gav mig liv, förlåtelse, hopp, kärlek, glädje.

Av nåd. Helt oförtjänt.

Öppnade vägen till Gud.

Jesus – Den vackraste gåvan.

Jag kan inget annat än att bara säga:

Ja! Tack!

Och berätta om den vackraste gåvan jag fått: Jesus

”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.”
Kol 1:13-14

”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”
/Kol 2:13-15

NEW VISION

”Come up here.
Come outside.
Lift up your eyes.

Lift your eyes, high above the distractions and snares.

I ’ve got so much more for you.
So much more.

Follow me.
There is so much more to explore.
So much more to see.
New ways, new roads, new freedom for you to walk in.

Let go of those heavy burdens.
My yoke is easy and my burden is light.

New vision. I breath my Spirit upon you.
Be free.”

”For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord. “As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.”
/Isaiah 55:8-9

”Eye has not seen, nor ear heard, Nor have entered into the heart of man The things which God has prepared for those who love Him.”
/1 Corinthians 2:9

”It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.”
/Galatians 5:1

Acrylic on canvas

♡SAVED BY GRACE♡

As Scripture says, “Anyone who believes in him will never be put to shame.♡

♡“Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”♡
Romans 10:11-13

…”for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.”
Romans 3:23-24

♡JESUS shines through the night and through the day. He never leaves me, never forsake me.

”Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will not be shaken.” Psalms 62:6

STREAMS OF LIVING WATER

?STREAMS OF LIVING WATER??

”The Lord is my shepherd;
I shall not want

He makes me to lie down in green pastures;
He leads me beside the still waters.
He restores my soul;
He leads me in the paths of righteousness
For His name’s sake.”

Psalms 23

?He will be like a planted tree over streams of water,
producing its fruit during its season.
Its leaf never droops—
but in all he does, he succeeds.”??

Psalms 1