All you who are weary…

Till alla er som är trötta och bär på tunga bördor…

Han som skapat himmel och jord känner dig mer än vad du själv gör och vet så väl vad du behöver.
I hans famn får du vila ut. Finna ro.


Andas ut från kampen mot alla ouppnåeliga krav, alla prestationer och måsten.

Mitt i otillräckligheten räcks en hand ut, en inbjudan för de trötta,en frihet och ett hopp för de som kämpar, de som bär på tunga bördor och oro.


En öppen famn hos Honom som älskar att förbarma sig över det svaga, trösta de sorgsna,
bära dem som inte längre orkar uppehålla sig själva, de som vet att de inget mer kan i sig själva.

I hans kärlek finns allt du behöver.


”Jag har inte kommit för att döma, utan för att rädda världen.” Joh. 3

Yvette, 2011

Visste du?


”Visste du, att det det finns en plats, här, just för dig?

Visste du, att just du, behöver ett alldeles eget ställe, som ingen vet om?

Bara du och jag.

Vet du inte, att du bara får vara här?

Bara vara och vila ut, gömd från omvärldens alla krav, från allt som distraherar och vill tynga ner dig.

Glömma allt som vill påminna dig om allt du borde, alla röster som säger att du måste,måste nu, måste nu nu nu!

Låt stressen rinna av, och hämta ny kraft och styrka, här hos mig, i min famn.”

”Kom till mig alla ni som är tyngda och bär på tunga bördor,  jag ska ge er vila.”

Yvette, Juni, 2011