FRIHET.

Långfredagen.

Jesus dog på ett kors.

Kompakt mörker, död och hopplöshet.

Tystnad.

En ny dag gryr.

Ljuset bryter igenom.

Marken skakar…

Livet segrar!

Hopp!

Liv!

Frihet!

Jesu dog och uppstod.

Tog min skuld, sjukdom, synd och skam.

Tog mina bördor, bojor och fångenskap.

Gav mig liv, förlåtelse, hopp, kärlek, glädje.

Av nåd. Helt oförtjänt.

Öppnade vägen till Gud.

Jesus – Den vackraste gåvan.

Jag kan inget annat än att bara säga:

Ja! Tack!

Och berätta om den vackraste gåvan jag fått: Jesus

”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.”
Kol 1:13-14

”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”
/Kol 2:13-15

THE JOY OF SALVATION

”There is a joy, welling up, like rivers, unstoppable!Beautiful and lifegiving rivers. This beautiful gift of salvation. Blessed assurance, Jesus is mine! My hope, my love, my peace.”

”Look! God—yes God—is my salvation; I will trust, and not be afraid.
For the Lord is my strength and my song, and he has become my salvation.”

You will draw water joyfully from the wells of salvation.”/Isaiah 12

”Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!”Philippians 4

”I have come as a light into the world, that whoever believes in
Me should not abide in darkness.”/John 12:46

SUMMER RAIN


”The desert and the parched land will be glad; the wilderness will rejoice and blossom.
Like the crocus, it will burst into bloom;
it will rejoice greatly and shout for joy…

… Strengthen the feeble hands,
steady the knees that give way;
say to those with fearful hearts,

“Be strong, do not fear;
your God will come,
he will come with vengeance;
with divine retribution
he will come to save you.”
/Isaiah 35:1, 3-4

Mixed Media on canvas 50×50 cm