Can you see Him?

Can you see Him? akryl, 2008

Man ser vad man vill se.  En ser en gubbe. En annan ser några figurer. Själv ser jag Honom, med törnekrona, mitt i folkmassan.

”Vi föraktade honom och övergav honom, han var en sorglig syn, drabbad av lidande. Vi vände honom ryggen och såg åt ett annat håll när han gick förbi. Vi avskydde honom och förstod inte vem han var. Ändå var  det vårt lidande han bar och våra sorger som tyngde honom. Vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder, men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad, men vi blev friade. I hans sår har vi blivit helade.” Jesaja 53:5

Hopp

jumpHopp, akryl, 2009

Upp, upp över alla omständigheter

Jag vägrar låta mig dras ner  i modlöshet,

för jag vet att Du lovat mig ett hopp och en framtid.

Om jag ändå skulle tappa allt och falla, så vet jag,  jag vet, att du uppehåller mig.

45×30 cm, 990 kr, Såld