The greatest gift of all

Jag vill ge dej en blomma som en gåva
Jag vill ge dej en salva till ditt sår
Jag vill ge dej det bästa som jag äger
Ja, jag vill ge dej det enda jag kan ge

Men om musiken är det enda, du behöver
Och om musiken är det enda, som är nåt värt
Då är tonerna lika döda, som ditt hjärta
Då är livet som du lever inget liv

Vill du ta emot den blomman från Jesus
Den är blodröd för den växte vid hans kors
Kanske att en tår i ögat då där blänker
när han ser att du sa ja, och tog emot

Vill du ta emot…

”Jag vill ge dig en blomma”, text och musik, Jerusalem

Målning, blandteknik, 50×50 cm

Dreams awakening

Dream again

He sends his word and melts them;
he stirs up his breezes, and the waters flow.

Dreams slumbering, now awakening

Visions and dreams, coming to life again

Dare to dream again”

 

For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Psalms 147:18 and Jeremiah 29:11

Acrylic, 90 x 90 cm

New season

Hold on! Even thou it´s still winter outside,

spring w i l l arive

no matter how I feel,

what I believe,

it will happen.

Springrain will come, new hope will rise,
like grace,
breathing  life into what was dead.

Don´t loose heart!
Take courage,
something new is coming up !

God is faithful.

”For I am about to do something new. See, I have already begun! Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland.”
Isaiah 43:19

Acrylic on canvas, 50 x 50 cm